İlkokul Genel Veli Toplantısı Tutanağı

BÖLÜKBAŞI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

16/10/2014 tarihinde saat 12.30 da okulumuz dersliğinde 1/2/3/4. Sınıf velileri ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere veli toplantısı yapmak istiyorum.
Bilgi ve olurlarınızı arz ederim. 15/10/2014

Gencan BALI
Sınıf Öğretmeni
GÜNDEM MADDELERİ
1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2. Açılış konuşması
3. Yoklama kağıdının imzalanması
4. Eğitim-Öğretim durumu
5. Öğrencilerin kılık kıyafetleri hususunda oylama yapılması
(Serbest Kıyafet & Okul Üniforması Oylaması)
6. Sınıfa temin edilmesi düşünülen araç-gereçler. Okumaya devam et

Lise veli toplantısı tutanağı

1-Açılış ve Yoklama

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3-Yeni Yapılan Düzenlemeler Hakkında Bilgilendirme

4-Velileri İlgilendiren Yönetmeliklerin Okunması

5-Çalışma Teknikleri

6-Öğrencilerin Kılık Kıyafet ve Temizliği

7-Devam Devamsızlık Durumları

8-Kötü Alışkanlıklar

9-Başarı Durumları

10-Ders Araç Ve Gereç Durumu

11- Yazılı Ve Sözlü Durumları

12-Öğrenci Başarısında Veliye Düşen Görevler.

13-Dilek Ve Temenniler

Okumaya devam et

Lise 1.Dönem Veli Toplantıları Gündem Maddesi

gundemGÜNDEM MADDELERİ:

1- Velilerle tanışma,
2- Okul hakkında bilgilendirme,
3- Öğrencilerin devam-devamsızlık durumu hakkında  bilgilendirme,
4- Kılık kıyafet hakkında  görüşme,
5- Sınıfın genel başarısı ,başarının devamı için yapılması gerekenler,
6- Maddi durumu zayıf öğrenciler için sınıf adına yapılabilecek çalışmalar ve  gönüllü  velilerin tespiti ,
7- Katkı paralarının toplanması konusu,
8- Telefon numaraları ve öğretmenlerin boş derslerini bildiren çizelge hakkında bilgilendirme,
9- Dilek ve temenniler.
GÜNDEM 1:
2008-2009 Eğitim ve Öğretim yılının ilk tanışma toplantısı bu yıl da Ramazan dolayısıyla okulun açılışının hemen sonrasında değil ,veli katılımının fazla olması dileğiyle Ramazan Bayramı sonrasında yapılmıştır.30 öğrenciden oluşan  9-H sınıfının bu ilk toplantısına aşağıda adları ve telefon numaraları  yazılı 25 veli katılmıştır.Gelemeyen veliler çocukları aracılığıyla    katılamama  sebeplerini  bildirmişlerdir.İki velimiz toplantı saatinde işlerinin başında bulunmaları gerektiğinden dolayı ikinci dersin teneffüsünde gelmiş ve benimle görüşmüşlerdir.

GÜNDEM 2:
Giriş ve çıkış saatleri, fiziki koşullarımız, üniversite sınavındaki başarı durumumuz,rehberlik servisimiz hakkında velilere ayrıntılı bilgi verilmiştir.Okulumuz her zaman olduğu gibi Fen Lisesinden sonra Gaziantep’in en başarılı okuludur. Okumaya devam et

Veli Toplantısı Toplantı tutanağı

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Açılış ve Yoklama

Toplantısı yapılacak sınıfın velilerinin öğrencilerimiz tarafından karşılanarak toplantı yapılacak yere yönlendirilmesi. Toplantıya gelenlerin belirlenmesi amacıyla imzalarının alınması.  Sınıf öğretmeni tarafından açılış konuşmasının yapılması.

 

 1. Toplantının Amacı

Sınıf bazında yapılan veli toplantılarının velilerin öğretmenlerle ve birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları için ortam yaratmaktır.  Bu toplantıda veliler eğitim ortamımızı daha iyi tanıyacaklar, çocukları için okul ile işbirliği içinde bulunarak neler yapabilecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

 

 1. Veli- Okul İşbirliğinin Önemi

Öğrencinin okuldaki gelişimi ailenin eğitime verdiği önem ile ilişkilidir. Aile-okul işbirliğinin iki avantajı vardır: Birincisi, ailenin okula ve öğrenciye gösterdiği ilgi, motivasyonu sağlar. İkincisi ise, okulun yapısını, değerlerini ve standartlarını tanıyan aileler çocuklarını daha iyi yönlendirebilirler. Okumaya devam et

Lise 2.Sınıf Veli Toplantısı Tutanağı

veli-toplantisiOKUL VELİ TOPLANTI  TUTANAĞI

Toplantı Tarihi/Saati    : 25/04/2014/ 15.00

Toplantı No                    : 2

Toplantı Yeri                 : Okul Toplantı Salonu

Toplantıya Katılanlar   : Okul Personeli- Veliler (Ekli listeler)

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı II.Dönem Okul Veli Toplantısını yapmak üzere  25.04.2014 günü saat 15.00’de ekli listede adı geçen veliler ve personel ile birlikte okulumuzda aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi üzere bir araya gelindi.

Gündem maddeleri okundu.

GÜNDEM MADDELERİ

 • Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
 • Yazmanların Seçimi
 • Personel ile Velilerin Tanışması ve okulun durumu
 • Öğrenci Kılık-Kıyafet Tertip ve Düzeni Hakkında Görüşülmesi
 • Öğrenci Devam-Devamsızlıkları Hakkında Görüşülmesi, Devamsızlık Mektuplarının Verilmesi
 • Yarıyılın Değerlendirilmesi (Başarı, Disiplin, Devam)
 • Yarıyıl için Alınacak Önlemlerin Konuşulması (Başarı,Disiplin,Devam)
 • Okul Taşıma Sisteminin, Aksaklıkların, Alınan/Alınacak Önlemlerin Görüşülmesi
 • Öğrenci Başarısı için Okul-Veli İşbirliğinin Önemi ile Ortak Çalışmaların Görüşülmesi
 • Okul Aile Birliğinin Çalışmaları
 • Velilerin Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleriyle Sınıflarda Bireysel Görüşmeler ve ara karne dağıtılması için Toplantı Yapılması
 • Kapanış

Okumaya devam et