80.YIL ÖZEL İDARE İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                                          KÜTAHYA

02.10.2009 Cuma günü saat 14.00’da okulumuz 1-A sınıfında veli toplantısı yapmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.                                                                                ………………………….

1/A Sınıf Öğrt.

 

GÜNDEM :

1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Açılış ve yoklama.

2. Kılık, kıyafet, temizlik ve okula zamanında gelinmesi.

3. Beslenmenin önemi ve sabah kahvaltısının gerekliliği.

4. Velilerin öğrencilere nasıl yardımcı olması gerektiği.

5. Neler öğrendik, neler öğreneceğiz?

6. Dilek, temenni ve velilerin görüşleri.

7. Kapanış.


01.10.2009

UYGUNDUR

M. Ali DÖNMEZ

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/A SINIFI VELİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

1 / A sınıfı öğrenci velileri 80.Yıl Özel İdare İlköğretim Okulu 1 / A Sınıf Öğretmeni …………………………. ’ nin isteği üzerine toplanarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlandı.

 

1.            Veli toplantısına 1 / A Sınıf Öğretmeni …………………………. ’ nin başkanlığında, saygı duruşu yapılması, İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Açılış konuşması ve yoklama yapılmasının ardından, …………………………. açılış konuşmasında gündem maddeleri hakkında bilgi verdi.

 

2.            Öğrencilerin her gün okula temiz ve bakımlı; ayrıca zamanında gelmesinin önemi konusunda …………………………. açıklamalarda bulundu. Toplu yaşanan ortamlarda temizlik kurallarına daha da titizlikle yaklaşılmasının önemli olacağını, bir öğrencideki olumsuzluğun bütün öğrencilere yayılma riskinin okullarda daha yaygın olduğunu vurguladı.

………………………….; Öğrencilerimizin okula vaktinde gelmeyi küçük yaşlarda alışkanlık haline getirmelerinin önemli olacağını, bu alışkanlığın ileri yaşlarda yararını göreceğini, onun içinde okula zamanında gelme konusunda velilerimizin daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

 

3.             Sınıf Öğretmeni …………………………., sabah kahvaltısının öğrencilere mutlaka yaptırılması ve dengeli ve düzenli beslenmenin gerekliliğine dikkat çekti.

………………………….; Beslenmenin öğrenme üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini günlük yaşamdan verdiği örneklerle açıkladı. Aç olan çocukların dersleri ve konuları anlamakta zorluk çektiklerini, anlama gerçekleşmediği için de başarının beklenemeyeceğini sözlerine eklerken bu konu ile ilgili tüm annelerin daha hassas olması gerektiğini vurguladı.

               

4.            ………………………….; Velilerin, öğrencilere nasıl yardım etmesi gerektiği, onlara bir birey gözüyle bakılmasının önemli olduğu, yardımın ödevleri velinin yapması kesinlikle olmadığı, öğretmenlerin böyle bir yardımı tasvip etmek bir yana karşı çıktıklarını belirtti. Yardımın öğrencinin sorduğu sorulara düzeye uygun bir şekilde cevap verme, ödevi araştırmasına yardımcı olma, ödevlerini yapıp yapmadığını kontrol etme olması gerektiğini söyledi. Özellikle bakmadan yazmanın ne kadar önemli olduğu vurgulandı.

………………………….; Velilerin öğrencileri takibinin önemli olduğunu, temizlik, düzen, ders araç gereçlerini haftalık ders programına uygun bir şekilde okula getirip getirmediğini kontrol etmenin, ödevlerini yapıp yapmadığını izlemenin de yardım olduğunu, zaten öğretmenlerin de sadece bunları istediğini söyledi.1.sınıfta okuma yazma çalışmalarını ezbere yazdırma odaklı yaptığımızı, verdiğimiz basit düzeydeki ev ödevlerinin de bu yöntemle yapılmasının çok yararı olacağını sözlerine ekledi.

 

7.            ………………………….;geride kalan süreçte okuma yazma çalışmaları kapsamında neler yaptıklarını şöyle anlattı:bugüne kadar olan sürede öğrencilerle uyum haftası çalışmalarını başarı ile yürüttüklerini, 1-A sınıfında uyum konusunda sıkıntı yaşamadığımızı, uyum haftası programına uygun olarak 17 Eylül 2009 Perşembe günü serbest çizgi çalışmalarına başladıklarını, 2 Ekim 2009 Cuma günü de düzenli çizgi çalışmalarına devam edildiğini anlattı.Çizgi çalışmalarında hangi öğrencilerin ne düzeyde olduklarını velilere tek tek açıkladı.

Önümüzdeki hafta ‘’ e ‘’ sesi ile Ses Temelli Cümle Yöntemine ilk adımı atacaklarını, e sesini nasıl kavratacağını, hangi çalışmaları hangi sıra ile yapacağını tüm detaylarıyla velilere anlattı. Bu süreçte evde öğrencilere farklı sesler öğretilmemesi gerektiğini, seslerin isimlerinin asla öğretilmemesi gerektiğini hatırlattı.Evde öğrencilere ‘’ e ‘’ sesinin geçtiği kelimeler buldurulabilir, öğrencinin e sesi ile kelimeler söylemesi istenebilir dedi.’’ e ‘’ sesinin yazım kuralını tahtada açıkladı.

 

 

               

9.            Dilek ve temenniler bölümünde Aynur ÇAĞIMNI adlı veli beslenme listesindeki ürünlere tüm velilerin uymasının çocuklar açısından daha yararlı olacağını belirtti.

 

Toplantı …………………………. başkanlığında, verimli bir, iki hafta dileğiyle kapatıldı.

 

 

02.10.2009                                                                                                                     02.10.2009

………………………….                                                                                                                       UYGUNDUR

1 / A Sınıf Öğrt.                                                                                                                         ………………………….

Okul Müdürü

 

VELİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

 

02.10.2009 Cuma günü yapılan veli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 

 

 

 

1. Öğrencilerin okula her gün temiz, düzenli ve günlük bakımı yapılmış olarak gönderilmesine, okula

 

zamanında gönderilmesine karar verilmiştir.

 

2. Velilerin öğrencilere düzenli beslenme ve daha önemlisi de sabah kahvaltısı alışkanlığı kazandırmaya

 

çalışmalarına karar verildi.

 

3. Öğrencilere evde, okulda öğrendiği ses, hece, kelime, cümle ve metinleri pekiştirme amaçlı kısa ve sıkıcı

 

olmayacak düzeyde tekrarlar yaptırılmasına karar verildi.

 

4. Velilerin, öğrencilerin okula uyumları, zamanında gelmeleri vb. hususlarda öğrencilere yardımcı olmalarına

 

karar verildi.

 

5. Veli-öğretmen ilişkilerinin daha sıkı, dialoğun daha sıcak ve sürekli olmasına karar verildi.

 

6. Dilek ve temennilerde eksik malzeme ve araç gereci olan öğrencilerin velilerinin bu eksikleri en kısa zamanda

 

gidermeleri kararlaştırıldı.

 

7. Evde ritmik sayma çalışmalarının fasulye, abaküs, sayı çubukları vb. araçlarla yapılmasının kalıcı olacağına

 

karar verildi.

 

 

Yukarıdaki kararlar oy birliği ile alınıp, uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

02.10.2009                                                                                                                     02.10.2009

………………………….                                                                                                                       UYGUNDUR

1 / A Sınıf Öğrt.                                                                                                                         ………………………….

Okul Müdürü
Kaynak: eğitimhane Nick: beyay77