2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

HATİCE FAHRİYE EĞİNLİOĞLU  İLKOKULU

3/İ SINIFI 2. DÖNEM I. VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

 

TOPLANTI YERİ            : Toplantı  Salonu

TOPLANTI TARİHİ    : 06.03.2014

TOPLANTI SAATİ      : 15.00       

 GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve yoklama kâğıdının imzalanması,

2.1. dönemin değerlendirilmesi,

3.Başarıyı arttırmak için yapılması gerekenler,

4. Evde çalışma ortamının hazırlanması, verimli çalışma yöntemleri,

5.Öğrencilerin tertip düzen ve temizliği,

6.Dengeli  beslenmenin önemi.

7.Okumayı teşvik için sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi,

8.. Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri,

9..Dilek ve temenniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Toplantı, 3/İ   sınıfı öğretmeni Şenol ÇETİN tarafından açılarak yoklama yapıldı. Daha sonra da toplantıda hazır bulunan velilerin imzaları alındı.

2. 1.dönem yapılan çalışmalar ana hatlarıyla sınıf öğretmeni Şenol ÇETİN  tarafından dile getirildi. Genel olarak 1.dönemin sınıfımız açısından oldukça verimli geçtiğini söylemenin mümkün olduğu dile getirildi. Ayrıca okuma – anlamanın önemi üzerinde açıklamalar yapıldı. Olumlu davranışlar kazanmaları, sorumluluk duygusuna sahip olmaları ve sınıf ortamına uyum sağlamaları gerektiği anlatıldı. Öğrenilen konunun pekiştirilmesi ve sorumluluk alma amacıyla verilen öğrenciyi sıkmayacak kısa ödevlerin bazı öğrenciler tarafından yapılmadığı anlatıldı.1.dönem gösterilen başarı grafiğinin artarak devam etmesi için planlı, disiplinli ve günü gününe çalışmanın gereği önemle vurgulandı.

3.

   Başarıyı arttırmanın planlı, disiplinli ve zamanı iyi kullanmadan geçtiği dile getirilerek, çocukların okul başarısının artması konusunda sadece öğretmenden çaba beklemenin yanlış olduğu dile getirildi. Öğrenci, veli, öğretmen bir bütün olarak başarıya giden yolda kenetlenmeli herkesin üstüne düşeni gücü nispetinde yapması gereği vurgulandı.

4.

    Evde çalışma ortamının düzenlenmesinin çocuğun olumlu çalışma alışkanlığı kazanabilmesi için gerekliliği üzerinde duruldu. Çocuğun ders çalıştığı esnada odada Tv kesinlikle izlenilmemesi rica edildi. Tv’ nin yanı sıra dikkatini dağıtacak başka uyaranlarında ortamdan uzaklaştırılması ve dolayısıyla uygun ortamın çocuğa oluşturulması istendi.Öğrencinin , küçük  yaşlarda kardeşleri varsa, bu çocuklarında ders çalışma esnasında kontrol edilerek ,dikkati dağıtmalarına müsaade edilmemeli.

5.

   Sınıf öğretmeni Şenol ÇETİN  Sağlıklı yaşam için temizliğin olmazsa olmaz bir ön şart olduğu dolayısıyla henüz gelişme çağındaki çocuklarımızın temizlik alışkanlıklarının oturtulması için aynı istikrar ve özeni göstermeleri istendi.

6..

      Dengeli  beslenmenin sağlığın yanında okul başarısında önemli rol oynadığı, özelliklede sabah kahvaltısının çok önemli olduğu dile getirilerek bu konuya hassasiyet  göstermeleri istendi.

 

7.

      Sınıf kitaplığındaki kitapların yeterli olduğu,  ancak öğrencilerin, okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişmesi açısından kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının çok önemli olduğu, bunun için de öncelikle kitap sevgisini onlara aşılamak gerektiği vurgulandı. Bu amaçla velilerden çocuklarıyla bir kırtasiyeye giderek onlarında görüşleri alınarak seviyelerine uygun kitap almaları, anne ve baba olarak onlara örnek olma açısından evde kitap okumada öncülük yapılması ve okunan fazla kitaplarında sınıf kitaplığına hediyesi konularında destek istendi

Nurgül AYER: kızına kitapları sevdirmek için kütüphaneye her hafta götürdüğünü, orada kitap okuduklarını ve kütüphaneden ödünç kitap alarak her hafta bir kitap okumasını sağladığını belirtti..

8.

    Öğrencilerin başarısını sadece okul ve derslere değil, tüm hayatlarına yaymak gerekmektedir.Bu açıdan her konuda veli,öğretmen ve okul olarak sürekli iş birliği yapmak zorunluluğu üzerinde duruldu. Öğrencilerin tertip ve düzenlerinin yanında öğretmeni ile de sürekli diyalog halinde bulunarak alınacak karar ve önlemlerin konuşulması başarının sağlanmasında çok  önemli rol oynamakta olduğu dile getirildi.

9.

Veliler bu dönemin de  sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundular.  Velilere geldikleri için teşekkür edildi ve toplantıya son verildi.

ALINAN KARARLAR

1.  Çocukların veliler tarafından da evde de takip edilmesi, gerekli takibin yapılması.

2. Evlerde çocukların çalışabileceği bir ortamın oluşturulmasına çalışılacaktır

3 Bilgisayar kullanımı ve oyun seçiminde daha titiz davranılacak

4. Öğrencilerin kişisel temizliği, tertip ve düzeni konusunda dikkatli davranılacak.

5..Düzenli ders tekrarı yapılmasına ve okuma çalışmalarına gereken önem verilecektir.

6. Evde öğrencilere mutlaka kahvaltı yaptırılmasına.

Öğretmen ve veliler tarafından karar verilmiştir.

 

 

 

Şenol ÇETİN 

                              3-İ Sınıf Öğretmeni

 

Kaynak:eğitimhane