………………………………………………………..

25/09/2012 tarihinde saat: 13:00 de, ………. sınıf öğrenci velilerine, 1. Veli toplantısını yapmak istiyorum.

Gündem maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini olurlarınıza arz ederim.

VELİ TOPLANTISINDA KONUŞULACAK KONULAR

 1. Gündem maddelerinin okunması.
 2. Öğrenci – öğretmen –  veli işbirliği ve veli toplantısının önemi.
 3. 4. Sınıfın önemsenmesi.
 4. Öğrencilerin plan dahilinde çalışması.
 5. Ödev yapmadan önce, ders tekrarının çok önemli olduğunun anlatılması.
 6. Kullanılacak ders araç gereçleri.
 7.  Sınıf kitaplığında eksikliklerin giderilmesi ve kitaplığın zenginleştirilmesi konusunda velilerin bilgilendirilmesi
 8. Öğrenci ders durumu. Yazılı notlarının e okuldan takip edilebileceğinin anlatılması.
 9. Yazılı,proje ve performans görevleri ile ilgili velilerin bilgilendirilmesi
 10. Öğrencilerin temizlik – tertip – düzeni.
 11. Öğrencinin başarısını arttırabilmek için evde alınacak önlemler .
 12. Devam – devamsızlık durumunun takip edilmesi.
 13. Sağlıklı beslenme kurallarına uyulması konusunda bilgi verilmesi.
 14. Dilek – temenniler .
 15. Kapanış.

OLUR

25/09/2012

………………………

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI

 1. 1.      Gündem Maddeleri Okunuşu
 2. Öğrenci – Öğretmen –  Veli İşbirliği Ve Veli Toplantısının Önemi: 4……. sınıf öğretmeni ……………. :Eğitim üçlü saç ayak gibidir. Birinci ayak Okul , öğretmen ve okul yönetimi; ikinci ayak ise veli; üçüncü ayakta öğrencidir. Burada herkes görevini yaparsa eğitim ve öğretim istenilen düzeye geleceğinden bahsedildi. Okul imkanları her geçen gün iyileşmektedir.  Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışmaktayız.  Veliler de görevini yaparsa bu sene ve bundan sonraki yıllarda, eğitim ve öğretimin kalitesinin artacağına inandığım söyledi.
 3. 4. Sınıfın Önemsenmesi: 4/K sınıf öğretmeni …………… : 4. Sınıf önceki sınıfılar gibi az dersi olan bir sınıf değil. Fazlasıyla artırılmış bir ders yığını mevcut. Bir de bu sınıfta ilk defa resmi yazılı yapılacaktır. Öğrencilerimiz bu konuyu tam kavrayamayabilir. İlk sınavlarda zorlanabilirler. Bu da bütün yılın hatta ilköğretim sonuna kadar alacağı notları etkilemektedir . Bu nedenle bu sınıfın önemi kavranmalı ve öğrencileri sıkmadan bu sınıfa hazırlamamamız gerektiği anlatıldı.
 4. Öğrencilerin Plan Dahilinde Çalışması: öğrencinin başarılı olması için mutlaka bir plana ihtiyaç olduğu hatırlatıldı. Bu plan öğrencinin durumuna göre ayarlanmalı. Mesela: sabah kalkışı, kahvaltısı, okula gidişi, okul dönüşü, evde dinlenmesi, derslerin tekrarı, oyun ve televizyon izleme saatleri, akşam yemeği, ödev ve akşam yapılacaklar, yatış hepsi, tek tek planlanmalı ve her gün bu plana uygun olarak hareket etmeleri gerektiği anlatıldı.
 5. Ödev Yapmadan Önce, Ders Tekrarının Çok Önemli Olduğunun Anlatılması: 4/K sınıf öğretmeni …………… : Her gün mutlaka ders tekrarı yapılması çok önemli. Çünkü uzmanlar öğrenilen bilginin %70 ilk yarım saate unutulduğu, ama tekrar yapılarak bu unutmayı en aza indirildiğinin gözlendiği belirtiyorlar. Bu nedenle mutlaka ders tekrarı yaptıralım denildi.
 6. Kullanılacak ders araç gereçleri: Derslerde kullanılacak öğrencinin bulundurması gereken ders araç-gereçleri ile ilgili varsa eksiklikleri en kısa zamanda tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Veliler aldıklarını, ihtiyaç halinde yine bilgilendirilmeleri halinde de alacaklarını söylediler. Veliler öğrencilere ek kaynak olarak kitaba ihtiyaç olup olmadığını sordular. ……………………. de Bakanlığın verdiği kitapların yeterli olduğunu, zaman zaman fotokopi çalışma kâğıtları ile konuyu pekiştirici yaprakların öğrencilere dağıtıldığını, bunun dışında sınıfta işlemek üzere bir kaynağa gerek olmadığını anlattı.

 

 1. 7.      Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi: Kitap okumanın önemi sınıf öğretmeni tarafından velilere anlatıldı. “Küçük yaşlarda kazanılacak okuma alışkanlığı ileride onların iyi birer okuyucu olmalarını sağlayacaktır. Böylece anlama ve muhakeme etme yetenekleri de gelişecektir.” denildi.  Kitaplığın zenginleştirilmesi gerektiği belirtildi. Bu amaçla, işbirliği yapılarak bazı velilerle sınıf kitaplığına öğrencilerin yaş ve sevilerine uygun kitap alınmasına karar verildi. Böylelikle sınıf kitaplığının zenginleştirileceği vurgulandı
 2. Öğrenci Ders Durumu. Yazılı Notlarının E Okuldan Takip Edilebileceğinin Anlatılması: Öğrencilerin yazılıları hemen okunup  15 gün içinde e okula girileceği bu nedenle öğrenci notlarına:  öğrenci tc. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası kullanılarak e-okul sistemine girilip, öğrencinin devamsızlığını, başarı durumu, okumuş olduğu kitapları görebilecekleri anlatıldı.
 3. Yazılı, proje ve performans görevleri ile ilgili velilerin bilgilendirilmesi: Sınıf öğretmeni …………… ; Yazılılar, proje ve performans görevleri ile ilgili bilgi verdi. Öğrencilerin bu yıldan itibaren   yazılılara, proje ve performans görevlerine çok önem vermeleri gerektiğini açıkladı. Proje ve performans görevleri ile ilgili olarak velilerin görevlerini geçen yıldan bildiklerini, bütün velilerin öğrencilerin proje ve performans görevi konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Veliler performans ve proje ödevlerinin çok zaman aldığını, ailece zorlandıklarını söylediler. ……………..  de ödevlerin öğrenci ürünü olması gerektiğini, örneğin basit bir kumbara yapım ödevi verdiğinde marangoz yapımı gerçek bir kumbara değil de, kötü de olsa öğrenci emeği istediğini, bir ilaç kutusundan da olabileceğini, velilerin kendilerini zorlamaması gerektiğini belirtti.

Yazılı tarihlerinin sınıfta duyuru panosunda en az bir hafta önce  duyurulacağını söyledi.

Öğrencilerin yazılılar ile bu yıl ilk kez karşılaşacaklarını, okulda öğretmen olarak gerekli açıklamaların yapılacağı, velilerin de yazılıların önemi konusunda öğrencileri bilinçlendirmesi gerektiğini ve yazılılara öğrencilerin iyi hazırlanması konusunda gerekli çalışmaları yapmaları gerektiğini söyledi

10.Öğrencilerin tertip ve düzeni: Öğrencilerin okula okul idaresinin belirtmiş olduğu kıyafetlerle ve temiz olarak gelmeleri gerektiği; tırnak ve saç bakımlarına önem verilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle beden eğitimi dersinin olduğu gün, öğrencilerin okula yedek tişört, atlet, çorap ve havlu getirmeleri gerektiği ve okul dönüşüm mutlaka duş almalarının sağlanması gerektiği vurgulandı.

11.Öğrencinin başarısını arttırabilmek için evde alınacak önlemler: Sınıf öğretmeni………………. öğrenci başarılarının artırılması için velilerin neler yapabileceklerini,  aile bireylerine bu konuda ne gibi görevler düştüğünü maddeler halinde açıklayarak söyledi.

 1. 1.      Çocukların Başarılarını Artırabilmesi İçin Evde Alınabilecek Önlemler:
 2. Sessiz, sakin, güvenli bir ortam oluşturma
 3. Dikkatini dağıtabilecek şeyleri ortadan kaldırma
 4. Varsa, kardeşini uzak tutma
 5. Heyecanlandıracak durumlara sebep olmamak
 6. Rahat ve düzenli ders çalışabileceği bir yer ayarlama
 7. Mümkünse bir oda verme
 8. Zaman-zaman hissettirmeden kontrol
 9. Dersleriyle ilgili konuşma zemini hazırlama
 10. Anlattıklarını sabırla, eleştirmeden dinleme
 11. Dersleriyle ilgili konuşma zemini hazırlama,
 12. Eve dönünce güler yüzle karşılama,
 13. Gününün nasıl geçtiğini sorma ve dinleme,
 14. Başkalarıyla kıyaslamama, yapabileceğinden fazlasını istememe,
 15. Çalışmalarını ve ödevlerini izleme,
 16. Arkadaşlarıyla ilgilenme, anlattıklarını dinleme,
 17. Fazla eleştirmeme, ayrıntıyla uğraşmama, çatışma ortamına sebep olmama,
 18. Zorlandığı dersleri konusunda düşüncelerini dinleme, gerekirse destek olma  yollarını birlikte arama
 19. Hafta içinde sık-sık misafir kabul etmeme
 20. TV, radyo… vb. sesini fazla açmama.

12.Sağlıklı Beslenme Kurallarına Uyulması Konusunda Bilgi Verilmesi:  sağlıklı beslenme de öğrenciler için çok önemlidir. Çünkü kahvaltı yapmadan gelen motive olamıyor. Tenefüste ise hazır gıdalar tüketiyorlar. Keyfine göre sağlıklı mı sağlıksız mı demiyor, alıp yiyor. Bu da: alması gereken vitamini eksik aldığı için, vücut direnci azaltıyor, ve çabuk hastalanıyor.  Hasta olunca da derslerden geri kalıyor. Böylece eğitim ve öğretimi etkiliyor. Bunun yerine sabahleyin erken kalkıp, kahvaltısı mutlaka yaptırılmalı ve okulda abur cubur yememesi için evde hazırlanmış yiyecekler konmalı. Böylece sağlıklı beslenip, derslere daha iyi katılmalı.  Vücut direnci güçlü olup çabuk hasta olmamalı.

13.Okul devam ve devamsızlıklarının takibi: Öğrencilerin okula gelmelerine mani bir durum olmadıkça derslerden geri kalmamaları konusunda velilere bilgi verildi. Öğrencinin hasta olması durumunda  okula gönderilmemesi gerektiği vurgulandı. Devamsızlık yapan öğrencilerinin başarısının düşeceği, derslerden geri kalacağı, öğrenciyi olumsuz etkileyeceği  vurgulanarak anlatıldı. Öğrencilerin dönem boyunca çok özel durum gerekmediği sürece devamsızlık yapmamaları konusunda, derse zamanında gelme konusunda gerekenlerin yapılması istendi.

14.Dilek – Temenniler: Bu yılın daha iyi geçmesi için iyi dileklerde bulunuldu.

15.Kapanış.

………………………….

4/K Sınıf Öğretmeni