Lise veli toplantısı tutanağı

1-Açılış ve Yoklama

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3-Yeni Yapılan Düzenlemeler Hakkında Bilgilendirme

4-Velileri İlgilendiren Yönetmeliklerin Okunması

5-Çalışma Teknikleri

6-Öğrencilerin Kılık Kıyafet ve Temizliği

7-Devam Devamsızlık Durumları

8-Kötü Alışkanlıklar

9-Başarı Durumları

10-Ders Araç Ve Gereç Durumu

11- Yazılı Ve Sözlü Durumları

12-Öğrenci Başarısında Veliye Düşen Görevler.

13-Dilek Ve Temenniler

Read More…

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Ekim 23, 2014

Tags:

Lise 1.Sınıf 1.Dönem Veli Toplantısı

Lise 1.sınıf 1.dönem veli toplantısı tutanağı

lisevelitopplantisi2014

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Ekim 23, 2014

Veli Toplantısı Toplantı tutanağı

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Açılış ve Yoklama

Toplantısı yapılacak sınıfın velilerinin öğrencilerimiz tarafından karşılanarak toplantı yapılacak yere yönlendirilmesi. Toplantıya gelenlerin belirlenmesi amacıyla imzalarının alınması.  Sınıf öğretmeni tarafından açılış konuşmasının yapılması.

 

 1. Toplantının Amacı

Sınıf bazında yapılan veli toplantılarının velilerin öğretmenlerle ve birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları için ortam yaratmaktır.  Bu toplantıda veliler eğitim ortamımızı daha iyi tanıyacaklar, çocukları için okul ile işbirliği içinde bulunarak neler yapabilecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

 

 1. Veli- Okul İşbirliğinin Önemi

Öğrencinin okuldaki gelişimi ailenin eğitime verdiği önem ile ilişkilidir. Aile-okul işbirliğinin iki avantajı vardır: Birincisi, ailenin okula ve öğrenciye gösterdiği ilgi, motivasyonu sağlar. İkincisi ise, okulun yapısını, değerlerini ve standartlarını tanıyan aileler çocuklarını daha iyi yönlendirebilirler. Read More…

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Ekim 21, 2014

Tags: ,

Lise 2.Sınıf Veli Toplantısı Tutanağı

veli-toplantisiOKUL VELİ TOPLANTI  TUTANAĞI

Toplantı Tarihi/Saati    : 25/04/2014/ 15.00

Toplantı No                    : 2

Toplantı Yeri                 : Okul Toplantı Salonu

Toplantıya Katılanlar   : Okul Personeli- Veliler (Ekli listeler)

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı II.Dönem Okul Veli Toplantısını yapmak üzere  25.04.2014 günü saat 15.00’de ekli listede adı geçen veliler ve personel ile birlikte okulumuzda aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi üzere bir araya gelindi.

Gündem maddeleri okundu.

GÜNDEM MADDELERİ

 • Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
 • Yazmanların Seçimi
 • Personel ile Velilerin Tanışması ve okulun durumu
 • Öğrenci Kılık-Kıyafet Tertip ve Düzeni Hakkında Görüşülmesi
 • Öğrenci Devam-Devamsızlıkları Hakkında Görüşülmesi, Devamsızlık Mektuplarının Verilmesi
 • Yarıyılın Değerlendirilmesi (Başarı, Disiplin, Devam)
 • Yarıyıl için Alınacak Önlemlerin Konuşulması (Başarı,Disiplin,Devam)
 • Okul Taşıma Sisteminin, Aksaklıkların, Alınan/Alınacak Önlemlerin Görüşülmesi
 • Öğrenci Başarısı için Okul-Veli İşbirliğinin Önemi ile Ortak Çalışmaların Görüşülmesi
 • Okul Aile Birliğinin Çalışmaları
 • Velilerin Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleriyle Sınıflarda Bireysel Görüşmeler ve ara karne dağıtılması için Toplantı Yapılması
 • Kapanış

Read More…

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Ekim 21, 2014

Tags: ,

4.Sınıf 1.Dönem Veli İzin Belgesi ve Tutanakları

3.sınıf veli toplantısına gerekli olan evraklar, izin belgeleri ve toplantı tutanaklarını içeren dosyayı aşağıdan indirebilirsiniz.

3-sınıf veli toplantısı izin belgesi ve evrakları

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Ekim 18, 2014

Tags: ,

8.Sınıf 2.Dönem Veli Toplantısı

SÜLEYMANLI İLKÖĞRETİM OKULU
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM
8-B SINIFI VELİ TOPLANTISI

Toplantı, 12 / 03 / 2008 Çarşamba günü saat : 19: 00’da “8-B sınıfında yapılmıştır.
Velilerle aşağıdaki GÜNDEM maddeleri görüşülmüştür.

GÜNDEM MADDELERİ :

1.Öğrencilerin giyim kuşam ve temizliği.

2.Beslenmenin alışkanlığı ve önemi.

3.Ders çalışma yöntem ve teknikler ile evdeki uygulamalar.

4.Başarının sağlanmasında Öğrenci-veli-öğretmen işbirliğinin gereği ve önemi.

5.OKS sınavı hakkında bilgilendirme Read More…

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Nisan 10, 2014

3.Sınıf 2.Dönem 1.Veli Toplantısı

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

HATİCE FAHRİYE EĞİNLİOĞLU  İLKOKULU

3/İ SINIFI 2. DÖNEM I. VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

 

TOPLANTI YERİ            : Toplantı  Salonu

TOPLANTI TARİHİ    : 06.03.2014

TOPLANTI SAATİ      : 15.00       

 GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve yoklama kâğıdının imzalanması,

2.1. dönemin değerlendirilmesi,

3.Başarıyı arttırmak için yapılması gerekenler,

4. Evde çalışma ortamının hazırlanması, verimli çalışma yöntemleri,

5.Öğrencilerin tertip düzen ve temizliği,

6.Dengeli  beslenmenin önemi.

7.Okumayı teşvik için sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi,

8.. Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri,

9..Dilek ve temenniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Read More…

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Mart 10, 2014

Tags:

8.Sınıf 2.dönem 1. Veli Toplantısı Tutanağı ve İzin Belgesi

…………………………………

05.03.2014 tarihinde saat 14:30’de okulumuz 8-A sınıfında öğrenci velileri ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                  ……………..8-A Sınıf Öğretmeni

GÜNDEM:

 

1. Açılış, yoklama, öğrenci velileri ile tanışma.

2.Öğrencilerin kılık, kıyafet,tertip,düzen ve temizlik durumlarının görüşülmesi.

3. Dengeli beslenmenin önemi (Kahvaltı Alışkanlığı).

4. Öğrencilerin devamsızlık durumları.

5. Öğrencilerin okul ders araç gereçleri hakkında görüşülmesi.

6. Okumayı zenginleştirmek için yapılması gerekenler.

7. Verimli ders çalışma yöntemleri ve derslere motivasyon konusunda bilgi verilmesi.

8. Veli- Okul- Öğretmen işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri.

9. Okullarda artan şiddet olayları ve alınabilecek tedbirler.

10. Yeni sınav sistemi hakkında öğrenci velilerin bilgilendirilmesi.

11. Öğrencilerin eğitim öğretim durumlarının görüşülmesi.

12. Dilek, temenniler ve kapanış.

UYGUNDUR

Read More…

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Mart 7, 2014

Tags:

8.Sınıf 1.Veli Toplantısı Alınan Kararlar

 

Toplantı tarihi  : 10.10.2013

Toplantı Saati  : 14:20

Toplantı no       : 1

Toplantı yeri    : 8-A Sınıfı

 

1-Toplantı …………… tarafından açılarak yoklama yapıldı. Toplantıya katılanların imzaları alındı.

Toplantıya 20 öğrenci velisinin katıldığı görüldü. Gelmeyen öğrenci velileriyle daha sonra görüşülmesine karar verildi.

2- Bu eğitim-öğretim yılında sağlık ve başarı temenni edildi. Okul Müdürü …………………….. okulumuz ile ilgili, eğitim-öğretim hakkında genel konuştu, velilerin okuldan beklentilerini dinledi ve yıl boyunca yapılabilecekler hakkında bilgi verdi.

3- Öğrencilerin sağlık, beslenme, eğitim ve sosyal durumları hakkında sınıf rehber öğretmeni ………………… yapılması gerekenler hakkında öğrenci velilerine genel bir bilgi verdi.

 • Çocuğunuzu asla kahvaltı yaptırmadan okula göndermeyin. İlköğretim çağındaki çocuklar çok hızlı bir büyüme dönemindedirler. Yemeklerini zamanında yemeleri çok önemlidir.
 • Çocuğunuzun kılık-kıyafetine özen gösteriniz. Kıyafetlerinin temiz olmasına dikkat ediniz.
 • Çocuğun yaşamındaki en etkili çevre ailedir. Anne ve baba olarak iyi örnek olmaya çalışınız.
 • Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz. Arkadaş çevresini kontrol ediniz. İyi arkadaşlıklar kurmasına yardım ediniz. Gerekirse arkadaşlarının aileleriyle görüşünüz.
 • Çocuğunuzun başka arkadaşlarıyla ya da kardeşleriyle kıyaslamayınız. Ondan kapasitesinin üstünde bir başarı beklemeyiniz. Baskı altında tutmayınız. Ders çalışması için çok sıkıştırmayınız. Onun okul hayatına dair anlattıkların dinleyiniz.
 • Okulla ilgili anlattıklarını dinleyiniz. Başarısı konusunda okulla işbirliğine gidiniz. Çocuğunuzun önünde asla öğretmen ya da idarecileri eleştirmeyiniz.
 • Belli davranışları için anne ve baba olarak ortak tutum içine giriniz.
 • Çocuğunuzun iyi notların yanı sıra düşük notlar da almasının normal olduğunu kabul ediniz ve ona düzeltebileceği telkininde bulununuz. Read More…

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Kasım 10, 2013

Tags:

8.Sınıf veli toplantısı tutanağı

Ortaokul 4.sınıf eski sistemde 8.sınıf veli toplantısı tutanağı örnek olarak aşağıda verilmiştir.

 

VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Kasım 6, 2013

Tags: