8.Sınıf 2.Dönem Veli Toplantısı

SÜLEYMANLI İLKÖĞRETİM OKULU
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM
8-B SINIFI VELİ TOPLANTISI

Toplantı, 12 / 03 / 2008 Çarşamba günü saat : 19: 00’da “8-B sınıfında yapılmıştır.
Velilerle aşağıdaki GÜNDEM maddeleri görüşülmüştür.

GÜNDEM MADDELERİ :

1.Öğrencilerin giyim kuşam ve temizliği.

2.Beslenmenin alışkanlığı ve önemi.

3.Ders çalışma yöntem ve teknikler ile evdeki uygulamalar.

4.Başarının sağlanmasında Öğrenci-veli-öğretmen işbirliğinin gereği ve önemi.

5.OKS sınavı hakkında bilgilendirme Read More…

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Nisan 10, 2014

3.Sınıf 2.Dönem 1.Veli Toplantısı

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

HATİCE FAHRİYE EĞİNLİOĞLU  İLKOKULU

3/İ SINIFI 2. DÖNEM I. VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

 

TOPLANTI YERİ            : Toplantı  Salonu

TOPLANTI TARİHİ    : 06.03.2014

TOPLANTI SAATİ      : 15.00       

 GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve yoklama kâğıdının imzalanması,

2.1. dönemin değerlendirilmesi,

3.Başarıyı arttırmak için yapılması gerekenler,

4. Evde çalışma ortamının hazırlanması, verimli çalışma yöntemleri,

5.Öğrencilerin tertip düzen ve temizliği,

6.Dengeli  beslenmenin önemi.

7.Okumayı teşvik için sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi,

8.. Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri,

9..Dilek ve temenniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Read More…

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Mart 10, 2014

Tags:

8.Sınıf 2.dönem 1. Veli Toplantısı Tutanağı ve İzin Belgesi

…………………………………

05.03.2014 tarihinde saat 14:30’de okulumuz 8-A sınıfında öğrenci velileri ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                  ……………..8-A Sınıf Öğretmeni

GÜNDEM:

 

1. Açılış, yoklama, öğrenci velileri ile tanışma.

2.Öğrencilerin kılık, kıyafet,tertip,düzen ve temizlik durumlarının görüşülmesi.

3. Dengeli beslenmenin önemi (Kahvaltı Alışkanlığı).

4. Öğrencilerin devamsızlık durumları.

5. Öğrencilerin okul ders araç gereçleri hakkında görüşülmesi.

6. Okumayı zenginleştirmek için yapılması gerekenler.

7. Verimli ders çalışma yöntemleri ve derslere motivasyon konusunda bilgi verilmesi.

8. Veli- Okul- Öğretmen işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri.

9. Okullarda artan şiddet olayları ve alınabilecek tedbirler.

10. Yeni sınav sistemi hakkında öğrenci velilerin bilgilendirilmesi.

11. Öğrencilerin eğitim öğretim durumlarının görüşülmesi.

12. Dilek, temenniler ve kapanış.

UYGUNDUR

Read More…

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Mart 7, 2014

Tags:

8.Sınıf 1.Veli Toplantısı Alınan Kararlar

 

Toplantı tarihi  : 10.10.2013

Toplantı Saati  : 14:20

Toplantı no       : 1

Toplantı yeri    : 8-A Sınıfı

 

1-Toplantı …………… tarafından açılarak yoklama yapıldı. Toplantıya katılanların imzaları alındı.

Toplantıya 20 öğrenci velisinin katıldığı görüldü. Gelmeyen öğrenci velileriyle daha sonra görüşülmesine karar verildi.

2- Bu eğitim-öğretim yılında sağlık ve başarı temenni edildi. Okul Müdürü …………………….. okulumuz ile ilgili, eğitim-öğretim hakkında genel konuştu, velilerin okuldan beklentilerini dinledi ve yıl boyunca yapılabilecekler hakkında bilgi verdi.

3- Öğrencilerin sağlık, beslenme, eğitim ve sosyal durumları hakkında sınıf rehber öğretmeni ………………… yapılması gerekenler hakkında öğrenci velilerine genel bir bilgi verdi.

 • Çocuğunuzu asla kahvaltı yaptırmadan okula göndermeyin. İlköğretim çağındaki çocuklar çok hızlı bir büyüme dönemindedirler. Yemeklerini zamanında yemeleri çok önemlidir.
 • Çocuğunuzun kılık-kıyafetine özen gösteriniz. Kıyafetlerinin temiz olmasına dikkat ediniz.
 • Çocuğun yaşamındaki en etkili çevre ailedir. Anne ve baba olarak iyi örnek olmaya çalışınız.
 • Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz. Arkadaş çevresini kontrol ediniz. İyi arkadaşlıklar kurmasına yardım ediniz. Gerekirse arkadaşlarının aileleriyle görüşünüz.
 • Çocuğunuzun başka arkadaşlarıyla ya da kardeşleriyle kıyaslamayınız. Ondan kapasitesinin üstünde bir başarı beklemeyiniz. Baskı altında tutmayınız. Ders çalışması için çok sıkıştırmayınız. Onun okul hayatına dair anlattıkların dinleyiniz.
 • Okulla ilgili anlattıklarını dinleyiniz. Başarısı konusunda okulla işbirliğine gidiniz. Çocuğunuzun önünde asla öğretmen ya da idarecileri eleştirmeyiniz.
 • Belli davranışları için anne ve baba olarak ortak tutum içine giriniz.
 • Çocuğunuzun iyi notların yanı sıra düşük notlar da almasının normal olduğunu kabul ediniz ve ona düzeltebileceği telkininde bulununuz. Read More…

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Kasım 10, 2013

Tags:

8.Sınıf veli toplantısı tutanağı

Ortaokul 4.sınıf eski sistemde 8.sınıf veli toplantısı tutanağı örnek olarak aşağıda verilmiştir.

 

VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Kasım 6, 2013

Tags:

3.sınıf 1.dönem veli toplantısı

………………………. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                      İSKENDERUN

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2013 – 2014 Eğitim ve öğretim yılı 3 – B sınıfı 1. Dönem 1. Veli toplantısını 26. 09. 2013 Perşembe günü saat 16:30da yapmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Read More…

Posted under Veli Toplantı Tutanağı, Veli Toplantısı Ekstralar, Veli Toplantısı Evrakları

This post was written by admin on Eylül 28, 2013

2.Sınıf Sene Başı 1. Veli Toplantısı

Okulumuz 2/F sınıfı öğrenci velileriyle 24 EYLÜL 2013 SALI  günü saat

15.20’de okulumuz 2/F sınıfında aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere

toplantı yapmak istiyorum.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

23.09.2013

2/F Sınıf Öğretmeni

 

 

GÜNDEM

 

 1.  Açılış,
 2.  Yoklama,
 3.  Sınıf temsilcisinin seçimi,
 4.  2. sınıf ders kitaplarının tanıtımı,
 5.  Haftada 2 ders saati olan yabancı dil ingilizce dersi programı,
 6.  Okulumuzda uygulanan tam gün uygulamasına ait zaman çizelgesinin verilmesi,
 7. 12.30-13.30 saatleri arasında zamanın değerlendirilmesi,
 8. Sınıfımıza yeni gelen öğrencilerin velilerini tanıma ve tanıtma,
 9. Haftalık ders programının verilmesi,
 10.  2. sınıf için gerekli araç gereç ve malzemelerin belirlenmesi,
 11.  Yıl boyunca yapılacak etkinlikler ve geziler,
 12.   Evdeki ders çalışma düzeni ve çalışma programı,
 13.  Sınıf ve okuldaki mevcut eksiklikler,
 14. Öğrenci başarılarının her yönü ile değerlendirilmesi,
 15. Veli- Öğretmen diyaloğu,
 16. Sınıf temizliği,
 17.  Dilek ve temenniler.

 

Read More…

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Eylül 25, 2013

Tags:

Veli Görüşme Tutanağı ve Formu

Veli görüşme formu ve tutanağını aşağıdan indirebilirsiniz.

Veli görüşme formu ve tutanağı

 

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Nisan 11, 2013

Tags: ,

2.Sınıf Veli Toplantısı

2.Sınıf veli toplantısı toplantı tutanağını aşağıdan indirebilirsiniz.

Veli Toplantısı 2.Sınıf Veli Toplantısı (1389)

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Ekim 11, 2012

Okul Öncesi Sene Başı 1. Veli Toplantı Tutanağı

TOPLANTI TUTANAĞI

 1. Açılış ve Yoklama

Anasınıfına kaydı yapılmış 20 öğrenci velisi toplantıya katılmıştır.

 1. Okul müdürünün konuşması

Okul Müdürü………………………………………… iyi dilek ve temennilerle toplantıya başlamıştır. Anasınıf gelirlerinin nerelerde ve nasıl harcandığını anlattıktan sonra; çocuklara özbakımlarında ve sınıf temizliğinde yardımcı olması için bir Bayan görevlendirildiğini, ücret ve sigortasının sınıf hesabından ödendiğini belirtmiştir. Aidatların ……………………………………….. Şubesindeki Anasınıfı  hesabına dönemlik olarak yatırabileceklerini ve dönemlik ücretin 150Tl(Yüzelli Türk Lirası) olduğunu söyleyerek konuşmasını Anasınıfı  Öğretmeni  ……………………………………………..’e bırakmıştır.

 1. Okul Öncesi eğitimin öneminin anlatılması

Anasınıfı Öğretmeni ………………………………….. “Okul Öncesi Eğitim Kurumları’nın” ; çocukların bakıcı yeri gibi görülmemesini; bu ortamlarda planlı, programlı eğitim hizmetlerinin verildiği yerler olduğunu belirtmiştir.

“Okul Öncesi Eğitim” ailede başlar ve okulda devam ettiği; bu süreçte eğitimi ailelerin desteklemesi gerektiğini belirtmiştir.

 1. Okula giriş çıkış saatleri hakkında bilgi verilmesi

Öğrencilerin 12:20 de sıra olarak sınıfa alınacağını; 17:00-17:30 arasında velisine teslim edileceği belirtilmiştir.

 1. Okulda bir günün nasıl geçtiğinin anlatılması

Günümüz öğrencinin sınıfa alınışından itibaren “Serbest  Zaman Etkinlikleri” ile başlar. Devamında  Sanat Etkinlikleri, Türkçe Dil Etkinlikleri, Fen ve Doğa Çalışmaları ve İlkokula hazırlık (kavram çalışmaları ) Oyun ve Müzik etkinliğiyle geçirildiği anlatılmıştır.

 1. Beslenme düzeni hakkında bilgi verilmesi

Beslenme listesinin öğretmen tarafından  bir aylık olarak hazırlanılıp velilere verileceğive hazırlanan menüye uygun yiyecek ve içeceklerin “çocuğun kendisine yetebilecek kadar” hazırlanıp gönderilmesini;

Listeye uyulmasını;

Çocuğa dokunan yiyeceklerin önceden öğretmene bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 1. Aidatlar hakkında bilgi verilmesi

Aidatlar 2. Maddedeki anlatımı ile tekrar hatırlatılmıştır.

 1. Sınıf Aile Birliği Temsilcisi seçilmesi

Gönüllü olarak sınıf temsilcisi olup-olmadığı sorulmuş; …………………………… aday olduktan sonra, oylama yapılıp Sınıf temsilcisi olarak seçilmiştir.

 1. Veli görüşme gününün belirlenmesi

Her hafta Cuma günü “Okul Kantini” ve  ya “ BT Sınıfı” olarak belirlenmiştir.

 1. Dilek ve temenniler

Velilerin isteği üzerine “Kaynak Kitap” alınıp evlerde çalıştırılabileceği kararı alınmış; toplantı iyi dilek ve temennilerle bitirilmiştir.

Posted under Veli Toplantı Tutanağı

This post was written by admin on Ekim 3, 2012

Tags: , ,