Veli Toplantısı

Veli toplantıları evrakları temin edilir :)

3. Adet 1.Sınıf Veli Toplantıları

KEMAL-SABRİYE OCAKÇI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE BARTIN 05.10.2015 Pazartesi günü saat 15:10’da, 1-B sınıfı öğrenci velileriyle aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere okulumuz 1-B sınıfında, I. Dönem 1. Veli Toplantısını yapmak istiyorum. Gereğini olurlarınıza arz ederim. ………………………………. 1-B Sınıf Öğretmeni Gündem Maddeleri: 1. Açılış, saygı duruşu ve yoklama , 2. Gündemin okunarak, eklenmesi gereken konuların belirlenmesi. 3. Okuldaki eğitim-öğretim çalışmalarının daha iyi ve verimli olması için sağlıklı bir, iletişimin önemi ve veli bilgilendirmelerinin.. Read More

Bütün Evrakları İle Sene Başı 3.Sınıf Veli Toplantısı

Evet arkadaşlar bütün evrakları ile birlikte 3.sınıf sene başı veli toplantısı evrakları. İçeriğine kısaca değinirsek. Davetiye, veli toplantısı izin belgesi, toplantı tutanağı ve imza listesi vb. Evrakları aşağıdan indirebilirsiniz. 3.sınıf sene başı veli toplantısı

Veli Toplantı Tutanağı 3.sınıf

NURSEL DEMİREL İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE 30.09.2015 Çarşamba günü saat 12.15’te okulumuz 3-A Sınıfında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek gerekli kararları almak ve sene başı veli bilgilendirme toplantısı yapmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. 29.09.2015 …………………… 3/A SINIF ÖĞRETMENİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ 1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Toplantının açılış konuşması 2- İmza listesine imzaların alınması 3- Gündem maddelerinin okunması 4- Yaz tatilinin ve geçen eğitim ve öğretim yılının değerlendirilmesi 5- Bu sene.. Read More

İlkokul Genel Veli Toplantısı Tutanağı

BÖLÜKBAŞI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE 16/10/2014 tarihinde saat 12.30 da okulumuz dersliğinde 1/2/3/4. Sınıf velileri ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere veli toplantısı yapmak istiyorum. Bilgi ve olurlarınızı arz ederim. 15/10/2014 Gencan BALI Sınıf Öğretmeni GÜNDEM MADDELERİ 1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 2. Açılış konuşması 3. Yoklama kağıdının imzalanması 4. Eğitim-Öğretim durumu 5. Öğrencilerin kılık kıyafetleri hususunda oylama yapılması (Serbest Kıyafet & Okul Üniforması Oylaması) 6. Sınıfa temin edilmesi düşünülen araç-gereçler.

1.sınıf 2.dönem veli Toplantısı

İkinci dönemin yaklaşması ile artık paylaşımlarımız ikinci dönemin veli toplantılarına  yönelik olacak. Aşağıdan ikinci döneme ait birinci sınıf ikinci dönem veli toplantısını indirebilirsiniz. 1.snfvelitop

Lise veli toplantısı tutanağı

1-Açılış ve Yoklama 2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 3-Yeni Yapılan Düzenlemeler Hakkında Bilgilendirme 4-Velileri İlgilendiren Yönetmeliklerin Okunması 5-Çalışma Teknikleri 6-Öğrencilerin Kılık Kıyafet ve Temizliği 7-Devam Devamsızlık Durumları 8-Kötü Alışkanlıklar 9-Başarı Durumları 10-Ders Araç Ve Gereç Durumu 11- Yazılı Ve Sözlü Durumları 12-Öğrenci Başarısında Veliye Düşen Görevler. 13-Dilek Ve Temenniler

Veli Toplantısı Toplantı tutanağı

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   Açılış ve Yoklama Toplantısı yapılacak sınıfın velilerinin öğrencilerimiz tarafından karşılanarak toplantı yapılacak yere yönlendirilmesi. Toplantıya gelenlerin belirlenmesi amacıyla imzalarının alınması.  Sınıf öğretmeni tarafından açılış konuşmasının yapılması.   Toplantının Amacı Sınıf bazında yapılan veli toplantılarının velilerin öğretmenlerle ve birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları için ortam yaratmaktır.  Bu toplantıda veliler eğitim ortamımızı daha iyi tanıyacaklar, çocukları için okul ile işbirliği içinde bulunarak neler yapabilecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.  .. Read More