TOPLANTI TUTANAĞI

  1. Açılış ve Yoklama

Anasınıfına kaydı yapılmış 20 öğrenci velisi toplantıya katılmıştır.

  1. Okul müdürünün konuşması

Okul Müdürü………………………………………… iyi dilek ve temennilerle toplantıya başlamıştır. Anasınıf gelirlerinin nerelerde ve nasıl harcandığını anlattıktan sonra; çocuklara özbakımlarında ve sınıf temizliğinde yardımcı olması için bir Bayan görevlendirildiğini, ücret ve sigortasının sınıf hesabından ödendiğini belirtmiştir. Aidatların ……………………………………….. Şubesindeki Anasınıfı  hesabına dönemlik olarak yatırabileceklerini ve dönemlik ücretin 150Tl(Yüzelli Türk Lirası) olduğunu söyleyerek konuşmasını Anasınıfı  Öğretmeni  ……………………………………………..’e bırakmıştır.

  1. Okul Öncesi eğitimin öneminin anlatılması

Anasınıfı Öğretmeni ………………………………….. “Okul Öncesi Eğitim Kurumları’nın” ; çocukların bakıcı yeri gibi görülmemesini; bu ortamlarda planlı, programlı eğitim hizmetlerinin verildiği yerler olduğunu belirtmiştir.

“Okul Öncesi Eğitim” ailede başlar ve okulda devam ettiği; bu süreçte eğitimi ailelerin desteklemesi gerektiğini belirtmiştir.

  1. Okula giriş çıkış saatleri hakkında bilgi verilmesi

Öğrencilerin 12:20 de sıra olarak sınıfa alınacağını; 17:00-17:30 arasında velisine teslim edileceği belirtilmiştir.

  1. Okulda bir günün nasıl geçtiğinin anlatılması

Günümüz öğrencinin sınıfa alınışından itibaren “Serbest  Zaman Etkinlikleri” ile başlar. Devamında  Sanat Etkinlikleri, Türkçe Dil Etkinlikleri, Fen ve Doğa Çalışmaları ve İlkokula hazırlık (kavram çalışmaları ) Oyun ve Müzik etkinliğiyle geçirildiği anlatılmıştır.

  1. Beslenme düzeni hakkında bilgi verilmesi

Beslenme listesinin öğretmen tarafından  bir aylık olarak hazırlanılıp velilere verileceğive hazırlanan menüye uygun yiyecek ve içeceklerin “çocuğun kendisine yetebilecek kadar” hazırlanıp gönderilmesini;

Listeye uyulmasını;

Çocuğa dokunan yiyeceklerin önceden öğretmene bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

  1. Aidatlar hakkında bilgi verilmesi

Aidatlar 2. Maddedeki anlatımı ile tekrar hatırlatılmıştır.

  1. Sınıf Aile Birliği Temsilcisi seçilmesi

Gönüllü olarak sınıf temsilcisi olup-olmadığı sorulmuş; …………………………… aday olduktan sonra, oylama yapılıp Sınıf temsilcisi olarak seçilmiştir.

  1. Veli görüşme gününün belirlenmesi

Her hafta Cuma günü “Okul Kantini” ve  ya “ BT Sınıfı” olarak belirlenmiştir.

  1. Dilek ve temenniler

Velilerin isteği üzerine “Kaynak Kitap” alınıp evlerde çalıştırılabileceği kararı alınmış; toplantı iyi dilek ve temennilerle bitirilmiştir.