Etiket arşivi: veli

İlkokul Genel Veli Toplantısı Tutanağı

BÖLÜKBAŞI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

16/10/2014 tarihinde saat 12.30 da okulumuz dersliğinde 1/2/3/4. Sınıf velileri ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere veli toplantısı yapmak istiyorum.
Bilgi ve olurlarınızı arz ederim. 15/10/2014

Gencan BALI
Sınıf Öğretmeni
GÜNDEM MADDELERİ
1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2. Açılış konuşması
3. Yoklama kağıdının imzalanması
4. Eğitim-Öğretim durumu
5. Öğrencilerin kılık kıyafetleri hususunda oylama yapılması
(Serbest Kıyafet & Okul Üniforması Oylaması)
6. Sınıfa temin edilmesi düşünülen araç-gereçler. Okumaya devam et

Veli Toplantısında Veli Bilgilendirme Kağıdı

VELİ BİLGİLENDİRME
1.Çocuğunuzun sağlık durumu ile yakından ilgileniniz. Hastalıklardan bir kısmı, çocuğun hayat enerjisini önemli ölçüde azaltarak onu dermansız bırakır. Bir kısmı ise; doğurdukları devamlı acı ve ağrılar yüzünden çocuğun ilgi ve dikkatini ders konuları üzerinde toplamasına engel olur. Sağlık durumu çocuğun okul başarısına etki ettiği gibi bazı rahatsızlıkların bilinmemesi veya tedavi ettirilmemesi birtakım uyumsuz davranışların da sebebi olacaktır.

2. Çocuğunuzu kahvaltı ettirmeden veya yemek yedirmeden kesinlikle okula göndermeyiniz. İlköğretimdeki çocuk hızlı bir büyüme ve gelişme dönemindedir. Bu konuda titiz olunuz. Yemeklerini zamanında yediriniz.

3. Çocuğunuzun kılık- kıyafetine özen gösteriniz. Kıyafetlerinin okul kurallarına uymasına ve temizliğine dikkat ediniz.

4. Çocuğunuzun derslerinin ve davranışlarının daha iyiye yönelmesi için, öğretmenlerle sıkı bir işbirliği kurunuz. Veli toplantılarına mutlaka katılınız.

5. Çocuğunuzun yaşamındaki en etkili çevre aile çevresidir. Çocuk yaşamında en çok etkili örnekleri ailesinden alır. Anne-baba olarak tüm davranışlarınızla çocuklarınıza örnek olunuz.

6. Çocuğunuzu iyi tanıyınız. Çocuklardan yapamayacağı şeyleri istemeyiniz. Onları yeteneklerinin ötesinde başarı göstermeye zorlamayınız.

7. Çocuğun tüm arzularının yerine getirilmesi ona her istediği şeyi yapabileceği, elde edilebileceği kanısının verilmesi veya tam tersi isteklerinin çok sınırlandırılması, hiç yerine getirilmemesi çeşitli uyumsuz davranışlar geliştirmelerine neden olacaktır. Bu konuda titiz olunuz. Okumaya devam et

Veli Toplantısında Öğretmene Tavsiyeler

Öğretmen arkadaşlara veli toplantısında yararlı olabilcek tavsiyeler.
–Mutlaka ayrıntılı ve güzel bir davetiye yollayın..!!

1-Çok güzel giyinin
2-Şeker dağıtın(veya kolonya)..
3-Önce,Öğrencilerin iyi yanlarından bahsedin..
4-Konuşacaklarınızı önceden bir kağıda not alın..
5-Çok fazla PARA konusuna girmeyin..(yada en son girin)
6-Ne kadar şanslısınız..Sağlıklı evlatlarınız var.. Eminim ileride her biri bir meslek sahibi olup….gibi Cümleler kurun..
7-Heyecanlanmayın..
8-Özellikle bayanlara-çocuk yetiştirmenin ne kadar güç ve yorucu olduğunu anlatın..
9-Bilgisayar varsa güzel resim ve slaytlar bulun..
10-SABIRLI OLUN.. Okumaya devam et

4.sınıf 1. Veli Toplantısı Tutanağı

………………………………………………………..

25/09/2012 tarihinde saat: 13:00 de, ………. sınıf öğrenci velilerine, 1. Veli toplantısını yapmak istiyorum.

Gündem maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini olurlarınıza arz ederim.

VELİ TOPLANTISINDA KONUŞULACAK KONULAR

 1. Gündem maddelerinin okunması.
 2. Öğrenci – öğretmen –  veli işbirliği ve veli toplantısının önemi.
 3. 4. Sınıfın önemsenmesi.
 4. Öğrencilerin plan dahilinde çalışması.
 5. Ödev yapmadan önce, ders tekrarının çok önemli olduğunun anlatılması.
 6. Kullanılacak ders araç gereçleri.
 7.  Sınıf kitaplığında eksikliklerin giderilmesi ve kitaplığın zenginleştirilmesi konusunda velilerin bilgilendirilmesi
 8. Öğrenci ders durumu. Yazılı notlarının e okuldan takip edilebileceğinin anlatılması.
 9. Yazılı,proje ve performans görevleri ile ilgili velilerin bilgilendirilmesi
 10. Öğrencilerin temizlik – tertip – düzeni.
 11. Öğrencinin başarısını arttırabilmek için evde alınacak önlemler .
 12. Devam – devamsızlık durumunun takip edilmesi.
 13. Sağlıklı beslenme kurallarına uyulması konusunda bilgi verilmesi.
 14. Dilek – temenniler .
 15. Kapanış. Okumaya devam et

Veli Toplantısı Tutanağı

TOPLANTI NO            :  2

TOPLANTI TARİHİ      : 17.02.2012

TOPLANTI SAATİ        : 10.30

TOPLANTI YERİ          : ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU

GÜNDEM                    :

 1. Açılış, yoklama.
 2. Velilerle, öğrencilerin 1. Dönem karnelerinin değerlendirilmesi
 3. Öğrencilerin sağlık, beslenme, başarı ve sosyal durumlarının görüşülmesi.
 4. Verimli ders çalışma yöntemleri ve derslere motivasyon konusunda bilgi verilmesi.
 5. Dilek ve temenniler.

MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1- Sınıf rehber öğretmeni ……………………………. veli toplantısının açılışını yaptı. Gelmeyen öğrenci velileriyle daha sonra görüşülmesine karar verildi.

2- Öğrenci velileriyle teker teker öğrencilerinin 1. dönemde gösterdikleri performanslar ve eksiklikler hakkında konuşuldu. Öğrenci velilerine değişen müfredat ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgi verildi. Yeni müfredatın öğrenciye bilgiyi ezberletmek yerine yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi öngördüğünü, bu konuda velilerimizin öğrencilerin çalışmalarında onları desteklemelerini ve yardımcı olmaları gerektiği belirtildi.

 

3- Öğrencilerin sağlık, beslenme, eğitim ve sosyal durumları hakkında rehber öğretmen …………………… dönem başında yapılması gerekenler hakkında öğrenci velilerine genel bir bilgi verdi.

 • Çocuğunuzu asla kahvaltı yaptırmadan okula göndermeyin. İlköğretim çağındaki çocuklar çok hızlı bir büyüme dönemindedirler. Yemeklerini zamanında yemeleri çok önemlidir.
 • Çocuğunuzun kılık-kıyafetine özen gösteriniz. Kıyafetlerinin temiz olmasına dikkat ediniz.
 • Çocuğun yaşamındaki en etkili çevre ailedir. Anne ve baba olarak iyi  örnek olmaya çalışınız.
 • Çocuğunuzun arkadaş çevresini kontrol ediniz. İyi arkadaşlıklar kurmasına yardım ediniz.
 • Çocuğunuzun başka arkadaşlarıyla ya da kardeşleriyle kıyaslamayınız. Ondan kapasitesinin üstünde bir başarı beklemeyiniz. Baskı altında tutmayınız. Ders çalışması için çok sıkıştırmayınız. Onun okul hayatına dair anlattıkların dinleyiniz.
 • Okulla ilgili anlattıklarını dinleyiniz. Başarısı konusunda okulla işbirliğine gidiniz. Çocuğunuzun önünde asla öğretmen yada idarecileri eleştirmeyiniz.
 • Öğrencinizin ders çalışma saatlerinde onu çeşitli işler için ders başından kaldırmayınız.
 • Belli davranışları içi anne ve baba olarak ortak tutum içine giriniz.
 • Çocuğunuzun iyi notların yanı sıra düşük notlar da almasının normal olduğunu kabul ediniz ve ona düzeltebileceği telkininde bulununuz.
 • Çocuğunuzun önünde tartışmayınız, kavga etmeyiniz.
 • Çocuğunuzun bütün vaktini TV karşısında geçirmesine izin vermeyiniz.
 • Çocuğunuzun rahat çalışabileceği bir ortam hazırlayınız. Zararlı alışkanlıklar edinmesine engel olunuz.
 • Okula vaktinde gelmesine yardımcı olunuz.
 • Ona karşı sabırlı, soğukkanlı ve anlayışlı olunuz. Asla fiziksel şiddet uygulamayınız. Hep doğru hareket etselerdi anne babalar ve öğretmenler gerek kalmazdı. Veli toplantılarına mutlaka katılınız.
 • Herhangi bir problem olduğunda benimle irtibat kurunuz.

Okumaya devam et

2012 -2013 Veli Toplantısı Dilekçe Örneği

VELİ TOPLANTISI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

…………………………………….Okul   Müdürlüğüne………………..…..

 

 

………. – ……… Öğretim yılının …………..’inci   toplantısı, ……. / …….. / ……….. günü, saat …………….’de, ………………………………..’da   aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

 

Bilgi   ve gereğini arz ederim.

 

……..   / …….. / ………….

 

…………………………………..

 

…………..   Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

GÜNDEM

1.   Toplantının açılışı ve saygı duruşu

2.   Toplantı tutanağını yazacak velinin seçimi

3.   Toplantı gündemlerinin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Dilek   ve temenniler

Kapanış

 

 

Uygundur

 

……..   / …….. / ………….

 

 

…………………………………..

 

…………..   Okul Müdürü

 

 

 

(Not   : Toplantı dilekçesi, okul müdürlüğüne en az bir gün önceden verilir.)

Okumaya devam et

Veli Toplantısı İdareye Verilecek Dilekçe

PANCAR MUZAFFER HANIM İ.Ö.O. MÜDÜRLÜĞÜNE

TORBALI                                                                                                                                                       

2011 – 2012 eğitim ve öğretim yılının birinci veli toplantısı 17.02.2012 cuma günü saat 12.30 ile 13.30

arası okulumuz 2/A sınıfında aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Toplantının yapılmasına izinlerinizi arz ederim. 15.2.2012

……………………………….

2-A Sınıfı Öğretmeni

GÜNDEM

 1. Toplantı tutanağını yazacak velinin seçimi
 2. Toplantı gündeminin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi
 3. Açılış konuşması
 4. Okula geliş – gidiş saatleri
 5. Beslenme – temizlik – kıyafet
 6. 2. Dönem defter ve kitapların kaplanması ve etiketlenmesi
 7. Öğretmen – veli işbirliği
 8. Öğrencilerin evde çalışma teknikleri
 9. Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması
 10. 23 Nisan’a hazırlık çalışmaları
 11. Dilek ve temenniler
 12. Kapanış

 

Uygundur.

17 / 02 / 2012

…………………………..

Pancar Muzaffer Hanım İ.Ö.O.Müdürü