2011/2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DR. CAVİT ÖZYEĞİN İLKÖĞRETİM OKULU 5/G SINIFI 1. DÖNEM VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı No    :1
Toplantı Tarihi    :27/11/2011
Toplantı Yeri    :5/G Sınıfı

Abdulsamet AFŞİN
Sınıf Öğretmeni

GÜNDEM

1-        Açılış, yoklama ve gündemin okunması,
2-        Toplantı tutanağını yazacak velinin tespiti
3-        Öğrencilerin tertip- düzen(kılık kıyafetleri)
4-        Beslenme düzen ve Temizlik durumu
5-        Okula geliş ve gidiş saatleri ile uyulacak kurallar,
6-        Öğrenci başarılarının arttırılması için eğitim- öğretim faaliyetlerinde veli     desteğinin önemi ve veli- öğretmen iş birliği,
7-          Dilek ve temenniler
8-        Kapanış


Okul Müdürü
Abdurrahman BOLOĞUR
TUTANAK

27.11.2011 Pazar günü saat 10.00’da veli toplantısı sınıf öğretmeni Abdulsamet AFŞİN tarafından başlatılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Hoş geldiniz konuşması ve veli yoklaması yapılarak  14  velinin katıldığı tespit edilmiştir.

Gündemin okunmasından sonra, gündem maddelerinin açıklanmasına başlanmıştır

Temizlik konusunda öğrencilerin haftada 2 kez Çarşamba ve Pazar geceleri olmak üzere banyo yaptırılması istenmiştir. Çok soğuk günlerde çocukların saçlarının yıkanabileceği, sabunlu bezle koltuk altlarının, el,yüz,bilek ve boyunlarının silinebileceği söylenmiştir.  Erkeklerde saçların her zaman kısa ve taranmış olmasına; kızlarda da saçların taranmasına, uzunsa örülmesine ve toka takılmasına dikkat edilmesi istenmiştir. Ayrıca yine kızların görmesini engelleyecek şekilde kâkül bırakılmaması, kız öğrencilerin gözlerinin önüne düşen saçların mutlaka tokayla tutturulması gerektiği belirtilmiştir. Bit, pire gibi parazitlere karşı ailelerin mutlaka dikkatli olması gerektiği söylenmiştir. Bir kişide bulunan parazitin bütün sınıfı tehdit ettiği ve bulaşabileceği belirtilmiştir. Bu sebeple annelerin her gün çocukların saçlarını kontrol etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Bite karşı her ailenin mutlaka Anti bit Şampuanı alması istenmiştir. Düzenli aralıklarla tarif edildiği şekilde çocukların kafasına uygulamaları istenmiştir. Her Pazar akşamı tırnaklar kesilecektir. Öğrencilerin giysi, önlük, araç ve gereçleri her zaman temiz olacaktır. Giysi ve önlükler her hafta sonu mutlaka yıkanacaktır.  Öğrencilerin yanında mutlaka kağıt mendil bulunacaktır. Bez mendilin tercih edilmemesi istenmiştir çünkü bez mendil cepteki nem ve ısı sebebiyle devamlı mikropların üremesine uygun bir ortam oluşturmaktadır. El yıkama alışkanlığının okulda mutlaka kazandırılacağı ama evde de anne-babaların da örnek olması gerektiği ve bu konuda hassas olmaları istenmiştir. Yine dış fırçalamanın önemine değinilmiş ve anne babaların örnek olmaları istenmiş ve her gece yatmadan mutlaka öğrencinin dişlerini fırçalayıp fırçalamadığının kontrol etmeleri istenmiştir. Sınıf içi temizliğinin kendisinin takip edeceğini ve olumsuz bir durum olduğunda velilerle paylaşacağını söyledi. Çocuklarının çantalarına mutlaka ıslak mendil koyma ve sabun kullanma dişlerini fırçalama konusunun takip edileceğini belirtti. Beslenme konusunda öğrencilere mutlaka sabah kahvaltısı yaptırılmasının sağlıklı bir gelişimin ön şartı olduğunu söyledi. Ayrıca beslenmeye hiçbir katkısı olmayan yiyeceklerinde kullanılmasının sağlanmasını önerdi.

Sınıf öğretmeni Abdulsamet AFŞİN özellikle büyüme çağındaki öğrenciler açısından dengeli beslenmenin önemini vurgulayarak katkı maddesi içeren yiyecekleri kullanmamalarını istedi. Öğrencilerin beslenmelerinde de sağlıklı yiyeceklere ağırlık verilmesini rica etti. Bu işin ailelere düştüğünü söyledi. Annelerin beslenme düzenine uygun olarak yiyecek ve içecek koymaya devam etmelerini istedi. Bazı öğrencilerin beslenme getirmediği, örnek teşkil etmesi bakımından iyi olmadığı söylendi.
.

Öğrencilerin okula okul kıyafetleri ile gönderilmesi istendi. Çünkü diğer öğrencilerin örnek aldığını belirtti. Velilerin bu konuya daha duyarlı olmaları söylendi. Ayrıca Beden Eğitimi dersi için öğretmenin istekleri olabileceği belirtildi.

Velilerin, öğrencileri okula geliş ve gidiş saatlerine uygun olarak göndermeleri istendi. Bazı öğrencilerin çok geç gelmeyi alışkanlık haline getirmeye başladığını söyledi.

Öğrenci başarılarının çok düşük olduğu öğretmen tarafından belirtildi. Başarının arttırılmasında veli desteğinin önemi açıklandı. Evde bir çalışma programı hazırlamaları, öğrencilerin bu programa uymalarının sağlanması istendi. Öğrencilerin ders çalışırken dikkatlerini dağıtıcı (televizyon, radyo) etkinliklerin olmamasına özen gösterilmesi, çeşitli kaynaklardan testler çözdürmeleri ve bol bol kitap okumaları başarıyı artıracağı vurgulandı..

Öğretmen sınıftaki davranış bozuklukları hakkında bilgi vererek velilerin evde sürekli çocuklarını uyarmalarını istedi. Branş öğretmenlerinin bu konuda töreranslı olmayacaklarını vurguladı.

Ders araç gereçlerini getirmeyen öğrencilerin olduğu ve bunun da derslerin işlenişini bozduğu söylendi. Ayrıca ders araç- gereçlerini getirmeyen öğrencilere branş öğretmenlerinin iyi bakmayacakları belirtildi.

Sınıf öğretmeni Abdulsamet AFŞİN Öğrencilerimizin yarısı mevsimlik işçi olarak başka illerde çalışmaya gittiğinden okula en az iki ay gecikmeli geldikleri için derslerinden geri kaldıkları dile getirildi.  Okuluna düzenli gelen öğrencilerin konularda ilerledikleri ve geri kalan öğrencilerin evde daha çok çalışarak diğer arkadaşlarına yetişmeleri gerektiğini dile getirildi. Mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden öğrencilerin büyük bir kısmı okumada zorluk çektikleri söyledi. Okula devamın öğrenciler açısından çok önemli olduğu, konuları daha iyi anlaşılabilmesi için öğrencilerin sürekli okula gelmeleri gerektiği dile getirildi.

Dilek ve temennilerle toplantı bitirildi.

Abdulsamet AFŞİN
5/G   Sınıf öğretmeni

Veli TOPLANTISI (237)